شیر برقی های گاز
۰۸/۱۱/۱۳۹۷
دمنده های صنعتی فشار قوی
۰۸/۱۱/۱۳۹۷

تجهیزات خطوط گاز صنعتی

سلونوئید رگولاتور ۶۰ به ۳۰ پوندی

شیر رگولاتور گاز صنعتی با مجرای ورودی و خروجی ” ۲ که توسط نصب پایلوت تنظیم فشار ۱۵ تا ۳۵ پوند براحتی متغیر بوده که با کوچکترین شوک الکتریکی توسط شیر برقی باعث قطع گاز می گردد.

رگولاتور ۲ پوندی

رگولاتور گاز صنعتی با مجرای ورودی و خروجی ” ۲ و با ظرفیت ۱۳۰۰ متر مکعب در ساعت کار می کند .
مشخصات فنی این رگولاتور شامل : بدنه چدنی، مقاومت بالای ۶۰ پوند و خــروجی ۲ پوند مي بــاشد و می توان بوسیله بالا و پائین بردن فنر فشار خروجی را افزایش يا کاهش داد .

رگولاتور ۶۰ به ۳۰ پوندی

رگـولاتور گـاز صنعـتی با مجـراي ورودی و خروجی”۲ که با ظرفیت بالا ي ورود ۶۰ پوند و خـروج ۴۰ پونـد قابل تنظیم بوسیله پایلوت مي باشد . بدنه آن چدنی است . نصب پایلوت روی این رگولاتور باعث گردیده که تنظیم فشار خروجی به سادگی امکان پذیر باشد .

سلونوئید فشار قوی ۴ باری

شیر برقی فشار قوی جهت کوره های هوفمن استفاده می گردد ، که دارای سیستم قطع و وصل گاز بوده و با مجراي ورودی و خروجی” ۲، بدنه چدنی و بوبین برقی ۲۲۰ ولت است . که با کوچکترین شوک الکتریکی باعث قطع گاز در سیستم می شود.

رگولاتور ۷ پوندی

رگولاتور گاز صنعتی با مجرای ورودی “۲ (۶۰ پوند) و خروجی ” ۲ (۳ تا ۷ پوند) و با ظرفیت ۱۵۰۰ متر مکعب در ساعت کار می کند. مشخصات فنی این رگولاتور شامل : بدنه چدنی، مقاومت بالای ۶۰ پوند و خروجی ۷ پوند مي باشد. و می توان بوسیله بالا و پائین بردن فنر فشار خروجی را افزایش يا کاهش داد .

فیلتر گاز فشار قوی

فیلتر گاز صنعتی جهت تصفیه گاز که بر روی خط گاز قبل از هر گونه شیرآلات و رگولاتور نصب گردیده با ورودی و خروجی” ۲و فشار۶۰ پوند عمل مي کند . مشخصات فنی : دارای بدنه چدنی فلنج دار و فیلتر استیل که لایه روی آن از جنس پلی استراپ با ظرفیت ۲۰۰۰ متر مکعب در ساعت است.

شير قطع کن (شاتاف)

اين سري شير قطع کن به محض تجاوز گاز از حد مجاز ۶۰ پوند جريان را در سيستم قطع کرده و با ورودي و خروجي ” ۲ کار مي کند . اين شير قطع کن با بدنه چدني براي بالا بردن ضريب ايمنـــي درمســير انتقـــال گاز قبـل از رگولاتور نصب مي گردد .

سلونوئيد فشار قوى ۴ باری

متن شیر برقی فشار قوی جهت کوره های سیمان استفاده می گردد،که دارای سیستم قطع و وصل گاز بوده و با مجرای ورودی و خروجی “۴، بدنه چدنی و بوبین برقی ۲۲۰ ولت است. که با کوچکترین شوک‌ الکتریکی باعث قطع گاز در سیستم می شود.